AKTUALITY

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2018

logoweb500Dňa 19.12.2017 boli podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

KZ VS na rok 2018

 

pdf

INFO

Kolegovia,
ohľadom „ďalšieho“ (teda tretieho, resp. štvrtého) stravného lístku musím v stručnosti uviesť, že...
...Predmetný nárok nebol súčasťou návrhu kolektívnej zmluvy ani predmetom vyjednávania!! Do kolektívnej zmluvy sa dostal chybou v písaní a nemožno to považovať za reálny a „seriózny“ nárok.  V tejto súvislosti taktiež poukazujem na nesprávne uvedený dátum a isť do sporu so sociálnym partnerom kvôli evidentnej chybe v písaní je nielen ťažko obhájiteľné ale aj neseriózne. Viac k predmetnej veci nemám čo dodať, snáď len že v mesiacoch február/marec mám prisľúbené rokovanie o zvýšení príplatku za zmennosť
S pozdravom
Mgr. Peter Šagát, prezident OZH

O Z N A M !!!

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

 
 

OZNÁMENIE

JUDr. Vladimír Mühlfeith

 Zomrel vo veku 68 rokov, dňa 11.2.2018 . Pohreb sa bude konať dňa 20.2.2018 v Jezuitskom kostole v Litoměřiciach o 12:00 hodine.

 Od roku 1990 JUDr. Vladimír Mühlfeith pôsobil ako krajský predseda Federálneho odborového zväzu požiarnikov z povolania. Od roku 1991 do roku   1993 pôsobil ako predseda Federálneho odborového zväzu požiarnikov z povolania. Od roku 1993 do roku 2008 pôsobil ako predseda Odborového   svazu hasičú a od roku 2008 do svojej smrti pôsobil ako predseda krajskej organizácie OSH. 

 

 

  Česť jeho pamiatke!

<<<

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539

FOTOGALÉRIA

logo HaZZ

logo mvsr

logooshcr

logopsi

kozlogo