znakohzzDňa 22.12.2016 boli podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Zároveň bolo podpísané Memorandum o úprave platových pomerov príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

 

Po náročnom vyjednávaní sa podarilo opätovne vyjednať všetky výhody

minimálne v takom rozsahu ako v tomto roku.

 

DSC 0820  DSC 0823

 

Zároveň chcem upriamiť pozornosť na niekoľko zmien oproti tomuto roku

- od 1. januára zvýšenie platových taríf príslušníkov o 4 %  
- 3 stravné lístky ak príslušník vykonával štátnu službu nad 17 hod.
- výkon služby 17 hod. a 7 hod. služobná pohotovosť

 

Znenie Kolektívnych zmlúv a Memoranda nájdete tu

 

Všetkým kolegom chcem poďakovať za dôveru a zaželať krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, pevné zdravie , šťastie a pohodu.

 

 

V Bratislave 22.12.2016

                                                      

Mgr. Peter Šagát

prezident OZH

HOT !!!!

vysluha

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

DALIAN SK leták MZ

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539