V súvislosti s udalosťami posledných týždňov KOZ SR s podporou odborových zväzov plánuje v nadchádzajúcich troch týždňoch organizovať protestné pochody, pod názvom:

„Protestný pochod za práva všetkých zamestnancov“

v 6 miestach Slovenska:

  • 17.9.2020 Košice
  • 18.9. 2020 Prešov
  • 22.9. 2020 Banská Bystrica
  • 24.9. 2020 Žilina
  • 28.9. 2020 Trenčín
  • 29.9. 2020 Trnava

so začiatkom vždy o cca 15.30 hod.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (protestne_pochody_september2020_KOZ_13.9.2020_pokyny_info.pdf)Protestné pochody[ ]254 kB

Dńa 18. 2. 2020 sa  Jiří  Řáda  vzdal funkcie   viceprezidenta OZH  Nitrianskeho  kraja.  Následne  snem  Nitrianskeho kraja, ktorý sa konal dňa 24. 2. 2020 v Nitre zvolil v zmysle čl. 27 Stanov OZH     do funkcie  viceprezidenta  p.  Jozefa Holubicu

Vážené dámy, Vážení páni,

Dovoľujeme si zaslať aktuálnu ponuku produktov pre členov OZP.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (uni_credit_ozh_new1.pdf)Ponuka UNI CREDIT[ ]268 kB

Zväzový inšpektor BOZP pôsobí na základe ustanovení § 49 Zákonníka práce a ustanovení § 169 a nasledujúcich zákona č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v zmysle ustanovení zákona 124/2004 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj zákona 125/2004 o inšpekcii práce a nariadení vlády, ktorými sa ustanovujú podmienky v pracovnom prostredí a obmedzenia slúžiace na ochranu zamestnancov ( Napr. ochrane pred ionizujúcim žiarení, manipulácii s bremenami, ochrane pred poveternostnými vplyvmi ochrane pred teplom, chladom a pod.) zväzový inšpektor nie je uvoľnený na prácu.

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539