Prezídium OZH sa v roku 2018 stavom a  plnením úloh v oblasti BOZP zaoberalo na každom svojom zasadnutí (celkom 6 krát).

Napriek odovzdaniu  hasičských  staníc  do  užívania, je nutné konštatovať, že projekty, vykonanie rekonštrukcie, kolaudácia a preberanie bolo vykonané viac ako ležérne, dalo by sa povedať že neodborne ( vo viacerých prípadoch nebola vôbec vykonaná hydroizolácia stavieb čo spôsobuje podmáčanie stavieb, šírenie plesní a v konečnom dôsledku neriešenia tohto stavu aj porušenie celistvosti konštrukcie; takáto  situácia  bola  zistená  na hasičských staniciach v Prešovskom kraji).

     Prezídium OZH kladne hodnotí aktívne sa zapájanie  do všetkých rokovaní pri kolektívnom vyjednávaní v HaZZ či už pri KZVS a pomáhal pri spracovaní návrhu kolektívnych zmlúv medzi KR HaZZ a KO OZH. Okrem týchto aktivít sa ZI BOZP podieľal na pripomienkovom konaní ku všetkým rezortným právnym normám a služobným predpisom.

Dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti BOZP...

Stav budov hasičských staníc na Slovensku v rámci HaZZ je napriek čerpaní  eurofondov  neuspokojivý pretože rekonštrukcie hasičských staníc v Prešovskom kraji vykazovali 63 očividných nedostatkov (nevykonaná hydroizolácia stavieb, vykonanie rekonštrukcií a dostavieb v rozpore s STN 735710 požiarne stanice).

Najhoršia situácia pretrváva na hasičských staniciach v Bratislave, pretože  v Bratislavskom kraji nie je možné čerpať eurofondy a sú zložité vlastnícke vzťahy a ministerstvo vnútra  napriek dlhodobému prenájmu (do 31. 12. 2031)   k pozemkom a budovám nie je ochotné podieľať sa na  údržbe, opravách a rekonštrukciách hasičských staníc a v zmysle  rozpočtových  pravidiel je tak možné  ak prenájom trvá  viac ako štyri roky  . Situácia je o to horšia že sa nevykonáva rekonštrukcia ani na jedinej hasičskej stanici ktorá je v majetku MV SR – Radlinského 6, Bratislava.)

     ZIBP sa v minulom  roku  okrem pomoci jednotlivým  ZO OZH  na ihc   výzvu  zúčastňuje  aj  pravidelného  zamestnania  ZIBP  organizovaného KOZ  SR, kde sa okrem iného prejednávajú trendy  vývoja  situácie  v BOZP  v rámci Slovenska; oboznamujú sa  ZIBP  s novou  legislatívou a jej  zmenami.

     ZIBP a VP OZH  sa zúčastnili v decembri 2018 medzinárodnej  konferencie  odborových  zväzov  hasičov EPSU (viac  v správe  zo  zahraničnej  pracovnej  cesty)

                                                                              

 Peter   Križanský

   ŠOP-IBP  OZH

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539