Kolegovia, odborári, hasiči, 
 
touto cestou Vás chceme upozorniť na aktuálne sa šíriaci ďalší HOAX v súvislosti s výsluhovým zabezpečením
 
Jedná sa o upravený materiál z roku 2012 – 2013V súčasnosti žiadny takýto materiál nie je spracovaný, ani nie je predmetom pripomienkového konania. 
 
S pozdravom 
 
Mgr. Peter Šagát 
 
 
 
Kolegovia, odborári, hasiči, 
 
vzhľadom na množstvo emócií spojených s "REČAMI" o zmenách v sociálnom systém Vás chceme po stretnutí s Generálnym tajomníkom služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ubezpečiť, že 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako gestor osobitného systému sociálneho zabezpečenia nepripravuje žiadne zmeny tohto systému.
 
 
Mgr. Peter Šagát
 
 
 

KOZ SR: Nesúhlasíme s predĺžením vyhláseného núdzového stavu, umožňuje vláde prijímať legislatívne opatrenia v zrýchlenom konaní s negatívnymi dôsledkami pre zamestnancov

 

Konfederácia odborových zväzov SR zásadne nesúhlasí s predĺžením vyhláseného núdzového stavu o ďalších 45 dní. Predĺženie núdzového stavu nie je vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku podľa nášho názoru odôvodnené. Treba citlivo vnímať aj možné negatívne dopady predlžovania na občanov, zamestnancov a zamestnávateľov. Vyhláseným núdzovým stavom dochádza k rozsiahlym zásahom do základných ľudských práv a slobôd, medzi ktoré patrí aj sloboda zhromažďovania a združovania sa charakteristická pre odborársku činnosť.

koz 30Na základe dohody o spoločnom šírení informácií s cieľom spropagovať činnosť odborov a posunúť tieto informácie čo najširšej členskej základni uvádzame linky na status týkajúci sa kolektívneho vyjednávania KZVS pre verejnú a štátnu službu.

HOT !!!!

vysluha

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

DALIAN SK leták MZ

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539