AKTUALITY

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2018

logoweb500Dňa 19.12.2017 boli podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

KZ VS na rok 2018

 

pdf

INFO

Kolegovia,
ohľadom „ďalšieho“ (teda tretieho, resp. štvrtého) stravného lístku musím v stručnosti uviesť, že...
...Predmetný nárok nebol súčasťou návrhu kolektívnej zmluvy ani predmetom vyjednávania!! Do kolektívnej zmluvy sa dostal chybou v písaní a nemožno to považovať za reálny a „seriózny“ nárok.  V tejto súvislosti taktiež poukazujem na nesprávne uvedený dátum a isť do sporu so sociálnym partnerom kvôli evidentnej chybe v písaní je nielen ťažko obhájiteľné ale aj neseriózne. Viac k predmetnej veci nemám čo dodať, snáď len že v mesiacoch február/marec mám prisľúbené rokovanie o zvýšení príplatku za zmennosť
S pozdravom
Mgr. Peter Šagát, prezident OZH

O Z N A M !!!

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

OZNÁMENIE

 
 

OZNÁMENIE

PhDr. Anton Markuš, CSc.

 

    Zomrel dňa 12.2.2018 vo veku 65 rokov. Pohreb bude 16.2.2018 o 15:30 hodine v bratislavskom Krematóriu

    Pôsobil v Odborovom zväze hasičov ako podpredseda Základnej organizácie v Bratislave, Drieňová 22. Služobne vykonával funkciu psychológa          Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

             

 

 

                                                                  Česť jeho pamiatke.

OZNÁMENIE

 
 

OZNÁMENIE

JUDr. Vladimír Mühlfeith

 Zomrel vo veku 68 rokov, dňa 11.2.2018 . Pohreb sa bude konať dňa 20.2.2018 v Jezuitskom kostole v Litoměřiciach o 12:00 hodine.

 Od roku 1990 JUDr. Vladimír Mühlfeith pôsobil ako krajský predseda Federálneho odborového zväzu požiarnikov z povolania. Od roku 1991 do roku   1993 pôsobil ako predseda Federálneho odborového zväzu požiarnikov z povolania. Od roku 1993 do roku 2008 pôsobil ako predseda Odborového   svazu hasičú a od roku 2008 do svojej smrti pôsobil ako predseda krajskej organizácie OSH. 

 

 

  Česť jeho pamiatke!

Informácia o BOZP

Informácia  o BOZP .

V roku 2017  vykonal inšpektor  BOZP dve  následné a dve  tematické kontroly  pri ktorých sa zistilo 113 nedostatkov. Nedostatky  boli  bohužiaľ takmer  všetky  investičného charakteru  takže  ich odstránenie  nejaký čas  potrvá v závislosti  o možnosti  rozpočtu.  Aj  v dôsledku kontroly OZH  sa opäť rozbehla   stavba  v Dolnom  Kubíne  a rieši sa  aj  situácia  v Turčianskych  Tepliciach ( zatiaľ len  papierovo, ale bez toho to nejde). Kontrola  v Bratislave zistila havarijný až  katastrofálny technický  stav  budov  hasičských  staníc.   Stavby sú podmáčané,  popraskané, do  budov zateká,  nefunguje  v časti  odpad  (najnovšia HS  Čapajevova).  Problém  je   vraj   vo  vlastníckych  vzťahoch  kde  budovy  sú majetkom  mesta  a MV SR    nie  je ochotné   použiť  prostriedky na  údržby  a opravy,  hoci  ho k tomu zaväzuje  nájomná  zmluva.  Výhovorka  že  budovy sú iného majiteľa  neobstojí, lebo  v zmysle   rozpočtových pravidiel  je možné použiť prostriedky  do cudzieho majetku,  ak ho štát  užíva viac  ako 4  roky.   HaZÚ je  súčasťou MV SR od 1. 1. 2013 a aj  budovy  sú od  tohto  dátumu v nájme a doba  prenájmu  je  do 31.12. 2031.  Ak  MV SR   sa  bude  chovať  tak,  ako  doteraz,  tak  hasiči v Bratislave asi nebudú  mať  stanice,  lebo sa  do konca  nájmu  vďaka  zubu času rozpadnú...

                                                                                                       Peter Križanský

                                                                                                       ŠOP-IBP

Kolektívna zmluva na rok 2018 podpísaná

25552761 1837515726267538 1793141473 o

Dňa 19.12.2017 bola za účasti ministra vnútra SR a zástupcov jednotlivých odborových zväzov podpísaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2018 pre príslušníkov HaZZ a zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. 

Čítať ďalej...

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539

FOTOGALÉRIA

logo HaZZ

logo mvsr

logooshcr

logopsi

kozlogo