KOZ SR: Snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch

 

Stále častejšie sa vo verejnosti, nielen na Slovensku, diskutuje ako o povinnom očkovaní na pracovisku, tak aj o možnosti zamestnávateľov zisťovať, v akom „režime“ je zamestnanec (očkovaný, testovaný, prekonaný alebo nič z toho) za účelom efektívnejšej organizácie práce a vyššej ochrany zamestnancov pred možným vystavením sa riziku nákazy vírusom. Na KOZ SR sa tak prostredníctvom členských odborových zväzov obracajú tisícky zamestnancov s otázkou, či je vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov a nariaďovanie testovať sa v súlade s právnymi predpismi. KOZ SR upozorňuje, že snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch a akékoľvek úsilie o úpravu pracovného práva by bolo v rozpore s Ústavou SR.

Informácia zo zasadania Prezídia OZH konaného v dňoch 20. až 22.9.2021.

            Prezídium OZH na svojom zasadnutí schválilo návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2022, návrh Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

            Prezídium OZH schválilo návrh dokumentov Odborového zväzu hasičov na rokovanie zjazdu OZH.

            V dôsledku epidemiologickej situácie a obmedzení s tým súvisiacich prezídium rozhodlo, že nasledujúci VI. zjazd OZH sa neuskutoční v plánovanom decembrovom termíne v roku 2021 a bude posunutý na najbližší možný termín v roku 2022.

List generálneho tajomníka Európskej federácie verejných služieb Jana Willem Goudriaana:

 

Európska federácia zväzov verejných služiebOdborom organizujúcim hasičov
Všetkým pridruženým odborom EPSU

Vážení kolegovia hasiči ,

V mene EPSU vyjadrujem našu solidaritu s hasičmi pri riešení rozsiahlych a dlhotrvajúcich lesných požiarov, ktoré teraz pustošia toľko krajín. Zvlášť v Albánsku, Grécku, Taliansku, Severnom Macedónsku a Turecku je ťažké kontrolovať požiare. To je veľmi nebezpečné pre hasičov, pracovníkov záchrannej služby a ďalších záchranárov, pre zdravotnícky personál, ako aj pre dobrovoľníkov a ľudí. Mnohí museli utiecť zo svojich domovov. Naše myšlienky sú s rodinami, priateľmi a kolegami hasičmi , ktorí prišli o život, a s tými, ktorí sú zranení. Naši kolegovia hasiči riskujú svoje životy, aby zachránili ľudí, domy, pracoviská a komunity podobne ako hasiči a ďalší pracovníci verejných služieb v Belgicku, Nemecku a ďalších krajinách, ktoré nedávno postihli extrémne zrážky a záplavy. Vzdávame úctu hasičom z iných krajín, ktoré pomáhajú pri likvidácii požiarov v rámci európskej reakcie na núdzové situácie.

Dňa  29. 3. 2021  prezident OZH Peter Šagát a ZIBP Peter  Križanský  jednali  s europoslancom  JUDr. Miroslavom Radačovským. Jednanie  sa  týkalo  otázok  novely  zákona  315/2001  o Hasičskom a záchrannom  zbore  v znení neskorších predpisov.  

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539