Dňa 26.7.2022 bol podpísaný dodatok KZ:

 

Dňa 26.7.2022 bol podpísaný dodatok KZ:

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (dodatok_kz2022.pdf)Dodatok KZ[ ]250 kB

 

 

Dňa 25. mája 2022 sa v Tatranskej Štrbe  uskutočnil VI, zjazd Odborového zväzu  hasičov. Zjazd  schváli dokumenty  Odborového  zväzu  hasičov: Stanovy OZH, finančný poriadok, volebný poriadok, rokovací poriadok a zvoli  za  prezidenta  OZH  Petra  Šagáta, I.  viceprezidenta  Pavla  Orešku  a  revíznu komisiu v  zložení:   Eva Miklošková  predsedníčka RK a  členov Patrika  Pateru,,Pavla Pokrievku a Pavla Martišku     

V DŇOCH 23. 3. A 24.3 2022 sa konalo posledné zasadnutie prezídia OZH pred VI. zjazdom.

Prezídium skonštatovalo, že VI. zjazd OZH je materiálne pripravený. Prezídium uložilo viceprezidentom do 8. 4. 2022 nahlásiť na OZH počty žiadosti o ubytovanie z jednotlivých krajov.

I. viceprezident informoval o rozporovom konaní k zákonu 315/2001 o HaZZ . Jedná sa o novelu z roku 2021. Predmetom novely je úprava rekondičného pobytu, úprava materskej obdobne ako v Zákonníku práce.

Novela sa nezaoberá ostatnými otázkami zákona 315/2001 o HaZZ.

 

 

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539