Vážení členovia Snemu KOZ SR,

jedným z prejavov podpory protestného zhromaždenia pred Úradom vlády SR budúcu stredu je aj symbolické označenie účastníkov a podporovateľov čiernou stužkou. Aby sme boli jednotní aj v aplikácii stužky, pripájame vzorovú fotku, ako stužku naaranžovať. Stužku si pripnite na ľavú klopu (fazónu) vášho odevu.

stuzka

protest 27

Protestné zhromaždenie na podporu kolektívneho vyjednávania vo verejnej a štátnej službe a na podporu zvyšovania miezd, platov a životnej úrovne 2021

KOZ SR zastrešuje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa vo verejnom sektore a v štátnej službe. Vzhľadom na nepriaznivé platové hodnotenie zamestnancov verejného sektora je pre KOZ SR najdôležitejšie vyjednať čo najlepšie platové podmienky, najmä odstrániť nivelizáciu platov. V roku 2021 sa z dôvodu vysokých dosahov pandémie na štátny rozpočet však nepodarilo vyrokovať navýšenie platových taríf.

Na prvé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 KOZ SR predložila požiadavku navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme o 13 %, čo by zohľadnilo nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej mzdy za posledné dva roky. Rovnako sme požadovali zachovanie tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021, plus zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení.

Napriek sľubom z minuloročného kolektívneho vyjednávania, že východisková pozícia na zvýšenie tarifných platov bude minimálne na úrovni inflácie, predstavitelia štátu neakceptovali našu požiadavku na zvýšenie platov a ani nepredložili žiaden iný návrh. Opätovná nulová valorizácia je absolútne neprijateľná, preto v tejto súvislosti, ako aj so zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou obyvateľov Slovenska, sa KOZ SR rozhodla, za podpory všetkých členských odborových zväzov, zorganizovať v deň konania 2. kola kolektívneho vyjednávania a počas neho protestné zhromaždenie, a to:

27. októbra 2021 na Námestí slobody v Bratislave (pred Úradom vlády SR) so začiatkom o 14.45 hod.

( príchod účastníkov protestného zhromaždenia možný medzi 14.00-14:30 hod, účastníci budú symbolicky označení čiernou stužkou, rovnako ňou budú označení aj podporovatelia aktivity na svojich pracoviskách, ktorí sa nemôžu osobne protestu zúčastniť )

Dôvody, z ktorých KOZ SR vychádza, na zvolanie protestného zhromaždenia:

KOZ SR: Snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch

 

Stále častejšie sa vo verejnosti, nielen na Slovensku, diskutuje ako o povinnom očkovaní na pracovisku, tak aj o možnosti zamestnávateľov zisťovať, v akom „režime“ je zamestnanec (očkovaný, testovaný, prekonaný alebo nič z toho) za účelom efektívnejšej organizácie práce a vyššej ochrany zamestnancov pred možným vystavením sa riziku nákazy vírusom. Na KOZ SR sa tak prostredníctvom členských odborových zväzov obracajú tisícky zamestnancov s otázkou, či je vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov a nariaďovanie testovať sa v súlade s právnymi predpismi. KOZ SR upozorňuje, že snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch a akékoľvek úsilie o úpravu pracovného práva by bolo v rozpore s Ústavou SR.

Informácia zo zasadania Prezídia OZH konaného v dňoch 20. až 22.9.2021.

            Prezídium OZH na svojom zasadnutí schválilo návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2022, návrh Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

            Prezídium OZH schválilo návrh dokumentov Odborového zväzu hasičov na rokovanie zjazdu OZH.

            V dôsledku epidemiologickej situácie a obmedzení s tým súvisiacich prezídium rozhodlo, že nasledujúci VI. zjazd OZH sa neuskutoční v plánovanom decembrovom termíne v roku 2021 a bude posunutý na najbližší možný termín v roku 2022.

HOT !!!!

vysluha

Využite výhody

Diners Club karty

pre členov OZ Hasičov

 Diners web

 

dalian logo web

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

 

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539