logoweb500cb

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám a priateľom dvoch našich kolegov, ktorý zahynuli pri plnení služobných povinností dňa 27.5.2024. Je veľmi smutné stratiť svojich blízkych, príbuzných a priateľov a je to dvojnásobne horšie, keď nás opustili mladí a talentovaní, ktorý mali život pred sebou.

Nasadili svoje zdravie a životy, aby ochránili život a majetok nás všetkých. Kolegovia hasiči, ktorí pri výkone svojho povolania zahynuli, ostanú pre nás vzorom hrdinstva.

Česť ich pamiatke.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

viac v sekcii stránky určenej len členom OZH

 

znakohzz

Dňa 22.12.2022 boli podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2023 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kolektívne zmluvy na rok 2023

V Bratislave 22.12.2022

                                                      

Mgr. Peter Šagát

prezident OZH

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539