AKTUALITY

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

logoweb500Dňa 17.12.2018 boli podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019-2020 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

KZ VS na rok 2019

 

pdf

INFO

O Z N A M !!!

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

Cookies Policy

Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciach. Ten v § 55, odseku 5) hovorí, že
"Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu."

V praxi to znamená, že návštevníkovi našej webstránky by sa mal hneď pri prvej návšteve objaviť oznam o tom, že webstránka používa cookies, s vysvetlením o čo ide a najmä s možnosťou vyjadrenia súhlasu alebo nesúhlasu návštevníka s používaním cookies.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vyjadrenie k aktuálnej situácii / otázke

Vážený člen. Na tejto stránke máte možnosť vyjadriť sa k aktuálnej téme. Za Váš názor ďakujeme.

 

HLASOVANIE KRAJ TRNAVA

Počet hlasov za okres Skalica
POČET ČLENOV
Neplatný vstup

ÁNO
Neplatný vstup

NIE
Neplatný vstup

Ochraný kód*
Ochraný kód ObnovitNeplatný vstup

 

 

Spolupráca TODOS

Predmet dohody

Zmluvné strany uzatvorením tejto dohody prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob poskytovania služieb spoločnosti TODOS Bratislava , s. r. o. :

členom Odborového zväzu hasičov a ich rodinným príslušníkom, v oblasti:

 

- autorizovaného predaja vozidiel vybraných značiek vozidiel,

- záručných opráv a prehliadok vybraných značiek vozidiel,

- kompletného servisu,

- pneuservisu,

- požičiavania vozidiel.

 

Celé znenie s popisom výhod nájdete v prílohe.

 

 

Reakcia na listod p. Melníka

Vážené kolegyne, kolegovia, odborári
Dovoľte mi , aby som v krátkosti zareagoval na list, ktorý som dostal od Vás a nie od pána Melníka. Tento list prikladám v snahe o objektívne posúdenie. Napriek skutočnosti, že sme sa už v minulosti rozhodli bližšie verejne nerozoberať úskalia našej spolupráce s p. Melníkom, musím sa k tomuto listu vyjadriť, ako reakciu na ním rozposlaný list adresovaný vám. V predmetnom liste je niekoľko zavádzajúcich informácií a taktiež v ňom absentujú niektoré podstatné skutočnosti.
 V roku 2008 začala spolupráca s poisťovňou Allianz a.s. prostredníctvom p. Melníka. Ako píše p. Melník vo svojom liste, za určité obdobie sme sa dopracovali k obojstrannej spokojnosti, čo je pravdou. Ale v priebehu posledných troch rokov sme od vás prostredníctvom vašich zástupcov dostávali negatívne podnety a vyjadrenie nespokojnostis prácou p. Melníka pri vybavovaní rôznych poistiek. Niekoľkokrát bol p. Melník na daný stav upozornený a boli sme ubezpečení, že dôjde z jeho strany k náprave. Nestalo sa tak.V systéme poistenia bolo mnoho vozidiel, ktoré tam už figurovať nemali resp. ste ich odpredali, odhlásili a pod. OZH za nich však neustále odvádzal poistné v nemalej výške. Prezídium OZH reagujúc na daný stav v tomto roku už prijalo rozhodnutie v čo najkratšom čase riešiť vzniknutú situáciu. Na základe uznesenia OZH a po skúsenostiach Krajskej organizácie OZH Prešovského kraja sme pristúpili k spolupráci s fi. Dalian s.r.o., ktorá sa podujala okrem iných veci, dať flotilové poistenie na správnu mieru. Po prevzatí flotilového poistenia, firmou Dalian s.r.o ,sa prácne dohľadávali vozidlá, ktoré v systéme už dávno nemali byť a vďaka ich mravenčej práci pri  „ čistení“  flotilovej poistky,  nám poisťovňa Allianz a.s. znížila kvartálnu faktúru o 6967,47,-€. Pýtate sa prečo? Zopakujem ešte raz dôležitú skutočnosť. Pretože neboli odhlasované vozidla z flotilovej poistky, aj keď podľa vyjadrení vás , ste potrebné dokumenty na odhlásenie vozidiel  p. Melníkovi zaslali. V praxi to znamená, že za neodhlásené vozidlá OZH musel uhrádzať poistné, aj keď  platby  už samozrejme na účet OZH neprišli. Podotýkam, že to ešte stále nie je konečná suma, pretože „ čistenie“ nie je ešte ukončené. Zároveň sme pre vás pripravili celú škálu poistiek so zvýhodneným poistným, pričom sa už ale nejedná o žiadnu flotilu. V budúcnosti tak máte možnosť si sami riadiť a kontrolovať vami zvolené poistenie.
Pán Melnik, ktorý je skúseným poisťovacím agentom by mal vedieť, že nie je možné prevádzať flotilové poistenie z jednej poisťovne do druhej, tak že toto vyjadrenienie nie  je pravdivé, podľa vyjadrenia poisťovne Allianz, si môžu uzatvárať poistenie  za nezmenených podmienok prostredníctvom Odborového zväzu zmenových hasičov, takže je tu ďalší konkrétny príklad, ktorý nie je pravdivý.

Ešte zareagujem na vetu „ Naviac , z flotily mienia vyhodiť všetkých nečlenov Odborového zväzu“. Odborový zväz hasičov je zástupcom všetkých zamestnancov a kolektívne za nich vyjednáva, ale iba  svojim členom poskytuje nadštandardný servis. Tak že nevidím dôvod, aby OZH vynakladal úsilie, um a v neposlednom rade aj financie, ktorú sú majetkom členov OZH, aj za nečlenov.

S pozdravom

Mgr. Peter Šagát , prezident OZH

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539

FOTOGALÉRIA

logo HaZZ

logo mvsr

logooshcr

logopsi

kozlogo