Prezídium OZH sa v roku 2018 stavom a  plnením úloh v oblasti BOZP zaoberalo na každom svojom zasadnutí (celkom 6 krát).

Napriek odovzdaniu  hasičských  staníc  do  užívania, je nutné konštatovať, že projekty, vykonanie rekonštrukcie, kolaudácia a preberanie bolo vykonané viac ako ležérne, dalo by sa povedať že neodborne ( vo viacerých prípadoch nebola vôbec vykonaná hydroizolácia stavieb čo spôsobuje podmáčanie stavieb, šírenie plesní a v konečnom dôsledku neriešenia tohto stavu aj porušenie celistvosti konštrukcie; takáto  situácia  bola  zistená  na hasičských staniciach v Prešovskom kraji).

     Prezídium OZH kladne hodnotí aktívne sa zapájanie  do všetkých rokovaní pri kolektívnom vyjednávaní v HaZZ či už pri KZVS a pomáhal pri spracovaní návrhu kolektívnych zmlúv medzi KR HaZZ a KO OZH. Okrem týchto aktivít sa ZI BOZP podieľal na pripomienkovom konaní ku všetkým rezortným právnym normám a služobným predpisom.

logoweb500V dňoch 31.januára a 1. februára 2019 sa uskutočnilo stretnutie predsedov OZ Polície ( p. Kiss), OZ Hasičov (p.Šagát), OZ Justície (p.Vrkočová ) a OZ Zboru väzenskej a justičnej stráže (p.Caban ) za učasti prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (p. Magdoško)a riaditeľa spoločnosti Dalian s.r.o. (p.Gdovin)

Správa zo  zahraničnej pracovnej  cesty

Konanej  v dňoch 10. až 14. decembra v Bruseli

Na pracovnej ceste  sa zúčastnili  Mgr. Miroslav  Harvan  (viceprezident  OZH)  a Peter  Križanský (ŠOP-IBP OZH). Účelom pracovnej  cesty  bola  účasť OZH na   Firefighters Network Meeting (stretnutie odborových  zväzov hasičov EU). Finančne bola  účasť  hradená  z prostriedkov EPSU (Európska odborová konfederácia  verejnoprospešných  služieb (cesta a ubytovanie)). Predmetom stretnutia bola  návšteva  Hasičskej školy  blízko Bruselu (P.I.V.O.). Škola  je  zameraná  na prípravu  uchádzačov  o prácu hasiča, policajta  ako aj  na  zdokonaľovaciu  prípravu  hasičov.  V prijímacom konaní  sa  skúma  zdravotná spôsobilosť, fyzická  zdatnosť a manuálna  zručnosť.  Protiplynový  výcvik sa   vykonáva  v hale, ktorá sa  zadymí  aj je  v nej vybudovaný  labyrint  zodpovedajúci  skutočným priestorom (byt,  kaviareň, nákupná  galéria  a pod. )  na  fyzickú zdatnosť  je  v inej hale  vybudovaná  prekážková dráha s preliezkami, potrubiami a pod. na  dvore  je  množstvo  kontajenerov, kde sa dajú simulovať  rôzne javy  pri požiaroch.  Ďalej sa na  dvore nachádza  polygon na simuláciu  požiaru  čerpacej  stanice  s vozidlom; plynové rozvody,  dopravná  nehoda  električky  s autom a veľký  „ohňový dom“.

Sú jedni z Vás, no predsa sa na nich obracia väčšina so svojimi starosťami. Odborári. Zamestnanci, ktorí chcú byť viac aktívni pri komunikovaní rôznych otázok so zamestnávateľom a ktorí zastupujú svojich kolegov. Ale radový člen odborového združenia nemá žiadne výhody.

Zastupujú aj "čiernych pasažierov - nečlenov“
Radoví členovia odborových organizácií sú možno znevýhodnení. Platia totiž členské, ktoré sa využíva na dosiahnutie cieľov, ktoré sú v prospech všetkých zamestnancov. "Málo ľudí si uvedomuje, že odbory zastupujú všetkých zamestnaných ľudí, nielen svojich členov.  Napríklad kolektívna zmluva sa uzatvára medzi zamestnávateľom a odbormi tak, že sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v spoločnosti, členov i nečlenov odborov.


Pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia či bezpečnosť a ochrana zdravia pri praci.

To sú hlavé oblasti, pri ktorých zamestnanci využívajú pomoc odborových zväzov. Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov Miroslava Gazdíka sú to väčšinou zmeny v pracovných zmluvách, ktoré sa konzultujú najviac. Pre zamestnancov sú odbory dôležité aj kvôli tomu, že výpoveď zo strany firmy je spoločnosť povinná vopred s nimi prerokovať. Inak je neplatná. Podobne je to aj pri hromadnom prepúšťaní.

- Odboroví funkcionári môžu podávať zamestnávateľovi návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok
- Úlohou odborov je ochrana práv ich členov napríklad v tarifnej oblasti, sociálnom fonde, týždennom pracovnom čase, platenom voľne nad rámec Zákonníka práce či pri dodržiavaní podmienok nadčasovej práce a mnohých ďalších veciach.

Odborový  zväz  hasičov vznikol ako  právny   nástupca  Federálneho odborového zväzu  požiarnikov  z  povolania, ktorého ustanovujúci  zjazd  sa konal  10. 2. 1990 v  Brne. Ustanovujúci  zjazd  Slovenského  odborového  zväzu  požiarnikov  z  povolania  sa  konal  dňa 23. januára 1993 v  Bratislave.  Súčasný   názov  bol prijatý  na  zjazde  v  Galante  dňa 22. novembra 2001. Dňa  7. 12. 2006 sa  na  Zemplínskej  Šírave konal tretí  zjazd  Odborového  zväzu hasičov. Zjazd  prijal  malú úpravu Stanov OZH, zvolil  nové orgány OZH  a  prijal Program OZH  na  roky 2007-2011

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539