Sú jedni z Vás, no predsa sa na nich obracia väčšina so svojimi starosťami. Odborári. Zamestnanci, ktorí chcú byť viac aktívni pri komunikovaní rôznych otázok so zamestnávateľom a ktorí zastupujú svojich kolegov. Ale radový člen odborového združenia nemá žiadne výhody.

Zastupujú aj "čiernych pasažierov - nečlenov“
Radoví členovia odborových organizácií sú možno znevýhodnení. Platia totiž členské, ktoré sa využíva na dosiahnutie cieľov, ktoré sú v prospech všetkých zamestnancov. "Málo ľudí si uvedomuje, že odbory zastupujú všetkých zamestnaných ľudí, nielen svojich členov.  Napríklad kolektívna zmluva sa uzatvára medzi zamestnávateľom a odbormi tak, že sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v spoločnosti, členov i nečlenov odborov.


Pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia či bezpečnosť a ochrana zdravia pri praci.

To sú hlavé oblasti, pri ktorých zamestnanci využívajú pomoc odborových zväzov. Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov Miroslava Gazdíka sú to väčšinou zmeny v pracovných zmluvách, ktoré sa konzultujú najviac. Pre zamestnancov sú odbory dôležité aj kvôli tomu, že výpoveď zo strany firmy je spoločnosť povinná vopred s nimi prerokovať. Inak je neplatná. Podobne je to aj pri hromadnom prepúšťaní.

- Odboroví funkcionári môžu podávať zamestnávateľovi návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok
- Úlohou odborov je ochrana práv ich členov napríklad v tarifnej oblasti, sociálnom fonde, týždennom pracovnom čase, platenom voľne nad rámec Zákonníka práce či pri dodržiavaní podmienok nadčasovej práce a mnohých ďalších veciach.

Odborový  zväz  hasičov vznikol ako  právny   nástupca  Federálneho odborového zväzu  požiarnikov  z  povolania, ktorého ustanovujúci  zjazd  sa konal  10. 2. 1990 v  Brne. Ustanovujúci  zjazd  Slovenského  odborového  zväzu  požiarnikov  z  povolania  sa  konal  dňa 23. januára 1993 v  Bratislave.  Súčasný   názov  bol prijatý  na  zjazde  v  Galante  dňa 22. novembra 2001. Dňa  7. 12. 2006 sa  na  Zemplínskej  Šírave konal tretí  zjazd  Odborového  zväzu hasičov. Zjazd  prijal  malú úpravu Stanov OZH, zvolil  nové orgány OZH  a  prijal Program OZH  na  roky 2007-2011

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539