Prezídium OZH sa v roku 2018 stavom a  plnením úloh v oblasti BOZP zaoberalo na každom svojom zasadnutí (celkom 6 krát).

Napriek odovzdaniu  hasičských  staníc  do  užívania, je nutné konštatovať, že projekty, vykonanie rekonštrukcie, kolaudácia a preberanie bolo vykonané viac ako ležérne, dalo by sa povedať že neodborne ( vo viacerých prípadoch nebola vôbec vykonaná hydroizolácia stavieb čo spôsobuje podmáčanie stavieb, šírenie plesní a v konečnom dôsledku neriešenia tohto stavu aj porušenie celistvosti konštrukcie; takáto  situácia  bola  zistená  na hasičských staniciach v Prešovskom kraji).

     Prezídium OZH kladne hodnotí aktívne sa zapájanie  do všetkých rokovaní pri kolektívnom vyjednávaní v HaZZ či už pri KZVS a pomáhal pri spracovaní návrhu kolektívnych zmlúv medzi KR HaZZ a KO OZH. Okrem týchto aktivít sa ZI BOZP podieľal na pripomienkovom konaní ku všetkým rezortným právnym normám a služobným predpisom.

logoweb500V dňoch 31.januára a 1. februára 2019 sa uskutočnilo stretnutie predsedov OZ Polície ( p. Kiss), OZ Hasičov (p.Šagát), OZ Justície (p.Vrkočová ) a OZ Zboru väzenskej a justičnej stráže (p.Caban ) za učasti prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (p. Magdoško)a riaditeľa spoločnosti Dalian s.r.o. (p.Gdovin)

Správa zo  zahraničnej pracovnej  cesty

Konanej  v dňoch 10. až 14. decembra v Bruseli

Na pracovnej ceste  sa zúčastnili  Mgr. Miroslav  Harvan  (viceprezident  OZH)  a Peter  Križanský (ŠOP-IBP OZH). Účelom pracovnej  cesty  bola  účasť OZH na   Firefighters Network Meeting (stretnutie odborových  zväzov hasičov EU). Finančne bola  účasť  hradená  z prostriedkov EPSU (Európska odborová konfederácia  verejnoprospešných  služieb (cesta a ubytovanie)). Predmetom stretnutia bola  návšteva  Hasičskej školy  blízko Bruselu (P.I.V.O.). Škola  je  zameraná  na prípravu  uchádzačov  o prácu hasiča, policajta  ako aj  na  zdokonaľovaciu  prípravu  hasičov.  V prijímacom konaní  sa  skúma  zdravotná spôsobilosť, fyzická  zdatnosť a manuálna  zručnosť.  Protiplynový  výcvik sa   vykonáva  v hale, ktorá sa  zadymí  aj je  v nej vybudovaný  labyrint  zodpovedajúci  skutočným priestorom (byt,  kaviareň, nákupná  galéria  a pod. )  na  fyzickú zdatnosť  je  v inej hale  vybudovaná  prekážková dráha s preliezkami, potrubiami a pod. na  dvore  je  množstvo  kontajenerov, kde sa dajú simulovať  rôzne javy  pri požiaroch.  Ďalej sa na  dvore nachádza  polygon na simuláciu  požiaru  čerpacej  stanice  s vozidlom; plynové rozvody,  dopravná  nehoda  električky  s autom a veľký  „ohňový dom“.

Odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa je zástupcom všetkých zamestnancov a v ich mene vedie kolektívne vyjednávanie. Avšak iba svojim členom odborová organizácia poskytuje nadštandardný servis v podobe napríklad bezplatného právneho poradenstva, poprípade aj bezplatného právneho zastupovania v súdnych sporoch so zamestnávateľom, alebo sociálnej výpomoci v ťaživých životných situáciách. Svojim členstvom v odborovej organizácii zase zamestnanci vyjadrujú odborom podporu v ich činnosti a uľahčujú odborovej organizácii jej pozíciu vo vyjednávaní so zamestnávateľom.
Odborový zväz hasičov je členom Konfederácie odborových zväzov od jej vzniku, od roku 1990.
Ovplyvňujeme tvorbu zákonov, nariadení, pokynov.  Usilovali sme sa o zaradenie hasičov do služobného pomeru ( zákon 315/2001 Z.z.), do systému sociálneho zabezpečenia vojakov a policajtov ( zákon 328/2002 Z.z. )...
Vďaka členstvu v OZH môžete:
-    využívať právnu poradňu , konzultovať odvolanie proti rozhodnutiu služobného hodnotenia

-    využívať regionálne poradenstvo KOZ SR

-    byť úrazovo poistení ( poistená je činnosť poistených osôb, ktorá nastane v priebehu poistenia pri plnení služobných alebo pracovných úloh na pracovisku a mimo pracoviska a pri ostatných činnostiach, ktoré sú organizované HaZZ alebo OZH. Rozsah poistenia – smrť následkom úrazu =9958 EUR, - úraz + liečenie dlhšia ako 14 dní vyplatí poisťovňa % zo sumy 2489 EUR,  - trvalé následky vyplatí poisťovňa % zo sumy 2323 EUR)

-    byť poistený pri spoločných akciách organizovaných odborovou organizáciou( poistenými osobami sú všetci členovia OZH, manželky a deti členov OZH, ktorí sa zúčastnia rekreačného pobytu na odborovej rekreácii, prípadne aktivít organizovaných odborovým zväzom

-    mať informácie o tom čo sa deje aj čo sa pripravuje

-    ovplyvňovať jednanie o kolektívnej zmluve a príspevkoch zo Sociálneho fondu

-    byť zastúpený pri mzdovom vyjednávaní

Ak nás bude viac, môžeme viac dosiahnuť.

V jednote je sila.

Prezídium OZH

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539