List generálneho tajomníka Európskej federácie verejných služieb Jana Willem Goudriaana:

 

Európska federácia zväzov verejných služiebOdborom organizujúcim hasičov
Všetkým pridruženým odborom EPSU

Vážení kolegovia hasiči ,

V mene EPSU vyjadrujem našu solidaritu s hasičmi pri riešení rozsiahlych a dlhotrvajúcich lesných požiarov, ktoré teraz pustošia toľko krajín. Zvlášť v Albánsku, Grécku, Taliansku, Severnom Macedónsku a Turecku je ťažké kontrolovať požiare. To je veľmi nebezpečné pre hasičov, pracovníkov záchrannej služby a ďalších záchranárov, pre zdravotnícky personál, ako aj pre dobrovoľníkov a ľudí. Mnohí museli utiecť zo svojich domovov. Naše myšlienky sú s rodinami, priateľmi a kolegami hasičmi , ktorí prišli o život, a s tými, ktorí sú zranení. Naši kolegovia hasiči riskujú svoje životy, aby zachránili ľudí, domy, pracoviská a komunity podobne ako hasiči a ďalší pracovníci verejných služieb v Belgicku, Nemecku a ďalších krajinách, ktoré nedávno postihli extrémne zrážky a záplavy. Vzdávame úctu hasičom z iných krajín, ktoré pomáhajú pri likvidácii požiarov v rámci európskej reakcie na núdzové situácie.

Dňa  29. 3. 2021  prezident OZH Peter Šagát a ZIBP Peter  Križanský  jednali  s europoslancom  JUDr. Miroslavom Radačovským. Jednanie  sa  týkalo  otázok  novely  zákona  315/2001  o Hasičskom a záchrannom  zbore  v znení neskorších predpisov.  

OZH  spracoval pripomienky  základných  organizácií  k návrhu  zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa  zákon 315/2001 Z. z. o Hasičskom a  záchrannom zbore  v znení  neskorších predpisov. Pripomienky sa týkajú  oblastí:

- služobného času,

-vystrojovania,

-  vzniku a priebehu  služobného pomeru,

- rekondičného pobytu. 

Vážený pán prezident, 

na základe dnešného telefonátu si Vás dovoľujem požiadať o pripomienkovanie statusu, prípadne jeho schválenie. 

Pán europoslanec Vás bude zajtra kontaktovať osobne. 

Tešíme sa na spoluprácu. 

 

 

 

Vážení priatelia,

vo veci pracovného času hasičov a pripravovaných zmien v  novela zákona,  si Vám dovoľujem oznámiť, že sme s pánom  prezidentom OZH, Petrom Šagátom spojili sily.
Pokúsime sa spoločne vo veci postupovať a predovšetkým na základe Vašich podnetov návrh zákona pripomienkovať tak,
aby bol tento v čo najväčšom rozsahu zachovaný a súčasne rešpektoval  unijné právo. Zároveň by som rád poďakoval všetkým
hasičom, ktorí ma kontaktovali a aktívne so mnou a mojimi asistentkami komunikovali. Hasiči z celého Slovenska mi písali,
dotazovali sa a práve na základe ich pripomienok sa pokúsime spoločne zabojovať o zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých hasičov.  
Pán prezident vypracoval anketu, prosím, aby ste sa všetci zapojili a tak vyjadrili svoj názor. 

 

S úctou

Best regards

JUDr. Jana PAJTAŠOVÁ

Local assistant of Dr. Miroslav Radačovský, MEP

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539